Protecció jurídica de les persones amb discapacitat

Quan una persona amb discapacitat es troba enfront d’una situació discriminatòria té dret a fer veldre els seus drets cursant les oportunes reclamacions sota l’amparament de la normativa que els protegeix.

Ascensors on no entra una cadira de rodes, escales per accedir a un organisme públic, conflictes a les comunitats de propietaris quan existeixen barreres arquitectòniques, , atenció en trens i avions, dins de l’àmbit laboral qualsevol persona discapacitada té dret a ser contractada e igualment protegida, etc… Existeixen grnas referents de persones amb discapacitat que han estat educades sense la limitació de ser una persona discapacitada i han arriban tant lluny o més que altres persones en plenes facultats físiques i/o psíquiques.

NORMATIVA ACTUAL

Actualment, les persones amb discapacitat es troben protegides per normatives internacionals, eropees, nacionals i autonòmiques que es resumeixen en les següents: Leer más