Menjar amb sal o sense sal

Investigadors del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han averiguat que una dieta amb manca de sodi pot comportar un increment de les caigudes greus o mortals a persones de la tercera edat fins a un 3,7 %, per la qual cosa, ha augmentat els aliments amb aquesta composició als menús del centre hospitalari com a tractament preventiu.

L’estudi, publicat per al revista de la Societat ESapñola de Nefrología i que s’ha realitzat sobre una mostra de més de 200 pacients majors de 65 anys hospitalitzats, demostra la necessitat de realitzar un diagnòstic diferencial que indiqui si els símptomes i els riscos del pacient són deguts a un estat d’hiponatremia.

La hiponatremia aguda es caracteritza per un baix nivell de sodi en sang i provoca confusió, inestabilitat, deteriorament cognitiu i pérdua de consciència.

D’aquesta manera, amb aquest estudi es vol incloure a la hiponatremia a l’Escala de Valoració de Riscos de Caigudes de Dowton dels hospitals, on actualment no figura com a patologia a tenir en compte.