Educació Social

Educació social

El programa establert a la Residència l’ Albert té com a objectius principals:

Funcions de l’educadora social

  • Dissenyar, planificar i avaluar les activitats de dinamització
  • Motivar , facilitar i canalitzar iniciatives
  • Transmetre estratègies i eines facilitadores de la relació i la comunicació interpersonal
  • Participar en l’elaboració d’un pla individual d’atenció, en el plantejament d’objectius , activitats i seguiment de resultats
  • Donar a conèixer i proporcionar els recursos als altres professionals
  • Vetllar pel treball coordinat entre diferents àmbits d’actuació ( sanitari, social , etc … )
  • Implicar les famílies i persones de referència (amics veïns, etc…) en la dinamització del centre (història de vida dels residents , sortides, tradicions , costums, etc…)
  • Oferir eines i estratègies d’estimulació i relació en les situacions de discapacitat (demència, etc…)