Psicologia

Psicologia

A la Residència l’ Albert comptem amb un equip de psicòlegs (Sergio Fernández i Susanna Roca) preparats per atendre diàriament les necessitats dels nostres residents, familiars i treballadors.

Funcions dels psicòlegs

  • Dur a terme la valoració neuropsicològica , el diagnòstic emocional i conductual de l’usuari i l’elaboració d’informes psicològics .
  • Acompanyar l’usuari i el familiar en el procés d’adaptació al centre .
  • Marcar objectius terapèutics i avaluar els programes de psicoestimulació individuals i grupals , en col · laboració amb l’equip de tècnics
  • Realitzar el seguiment individual de cada intervenció .
  • Resoldre conflictes relacionats amb la convivència dels usuaris al nostre centre.
  • Proporcionar als familiars i treballadors informació relacionada amb les patologies que pateixen els usuaris i tècniques per afrontar-lo.
  • Afrontar i elaborar un dol no patològic quan es donin els inevitables casos de pèrdua .