Fisioteràpia

Fisioteràpia

La fisioteràpia geriàtrica és el conjunt de tècniques que tenen com a objectiu prevenir i tractar les lesions puntuals o patològiques dels nostres residents.

Funcions dels fisioterapeutes

 • Configurar la història clínica de cada resident.
 • Realitzar un bon diagnòstic funcional.
 • Pla i objectius del tractament.
 • Aplicació del tractament.
 • Valoració periòdica del pacient.
 • Treball en equip ( multidisciplinari ).
 • Informar els familiars.
 • Mantenir la màxima mobilitat articular dins de les limitacions pròpies de l’edat.
 • Mantenir i / o augmentar l’autonomia en els AVD.
 • Mantenir i / o augmentar la força muscular.
 • Reducación de la marxa i l’equilibri.
 • Correcció postural.
 • Incorporació de l’ajuda tècnica necessària ( caminador , bastó , cadira , trípode … ).